Ledigheten i Vestfold har gått ned med fem prosent i juli 2019, målt mot samme periode i fjor, og ligger nå på 2,9 prosent. Fremdeles har Vestfold den nest høyeste ledigheten i Norge.

Størst nedgang var det i Larvik med 18 prosent, mens Re og Sandefjord hadde en økning på to prosent. Arbeidsmarkedstiltakene er redusert med 27 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor.

– Det er positivt å registrere at nedgangen i ledigheten fortsetter å gå ned i Vestfold. Antall ledige er det laveste på 10 år, men fylket ligger likevel nasjonalt høyt på ledighetsstatistikken. Det er en nedgang i ledigheten blant menn totalt. De unge i aldersgruppen mellom 25 til 29 har en økning i ledighet. Positivt er det at langtidsledigheten faller, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Færre permitterte

64 personer var registrert som helt eller delvis permittert ved utgangen av juli. Dette er en nedgang på 41 prosent.

– At antallet helt eller delvis permitterte er såpass lavt og fortsetter å gå ned er svært positivt, det signaliserer positivitet og optimisme i markedet, sier Tønnessen.