Koronafraværet når nye høyder - flest nye sykmeldte i helse- og omsorgsyrker