Høyest arbeidsledighet blant de unge

Grafen viser andel helt arbeidsledige i de ulike kommunene.
Grafen viser andel helt arbeidsledige i de ulike kommunene.