Antallet helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark er nå 19 720 personer. Dette utgjør 9,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 10,6 prosent ved utgangen av mars.  Det betyr at det er 2 392 færre personer som er helt arbeidsledige enn det var for en måned siden.

Mer enn 30 000 arbeidssøkere

Totalt er det 31 037 arbeidssøkere i fylket. I tillegg til de helt ledige, er 10 491 registrert som delvis arbeidsledige og 826 på arbeidstiltak. 

- At færre er registrerte som helt ledige og flere som delvis arbeidsledige, kan være tegn på at flere bedrifter og næringer starter opp igjen, og det er bra, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

Ungdomsledigheten

5 970 unge under 30 år er nå helt arbeidsledige i fylket. Dette utgjør 14 prosent av arbeidsstyrken i aldersgruppen. Det betyr at det er en dobling av unge arbeidsledige siden utgangen av februar da 2 782 unge var arbeidsledige. 

- Det viktigste fremover vil være å ivareta alle de arbeidsledige. Spesielt de unge i fylket er jeg opptatt av at må se muligheter og tenke på hva de kan bidra med i fremtidens arbeidsliv. Arbeidsmarkedet vil endre seg etter denne krisen, og det er viktig å forstå at det kan bli nødvendig å tenke nytt rundt utdanning og yrkesvalg, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

Store ulikheter mellom kommunene

Sandefjord og Tønsberg er de to kommunene med høyest arbeidsledighet i fylket, med 11,2 og 10 prosent arbeidsledige. Nissedal og Tokke har lavest arbeidsledighet. Her er færre enn seks prosent ledige.