Kvinner har historisk høyere sykefravær enn menn. Andre kvartal var 6,6 prosent av kvinner i fylket sykmeldte, mens 4,1 prosent av menn. 

Størst økning i sykefravær blant menn Økningen i sykefraværet har vært mye større for menn enn kvinner. Det er ni prosent flere sykmeldte menn i andre kvartal, mens økningen blant kvinner var tre prosent.

– Vi vet ikke nøyaktig hvorfor sykefraværet blant menn økte såpass mye i andre kvartal. At det er en økning i luftveislidelser er ikke overraskende gitt nåværende situasjon i landet, men det har også vært en betydelig økning for andre diagnosegrupper, blant annet muskel- og skjelettlidelser, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

Flest med muskel- og skjelettlidelser Med 35 prosent, er det høyest andel av sykmeldte som har muskel- og skjelettlidelser. Nest høyest andel sykmeldte i fylket har psykiske lidelser. 23 prosent av sykmeldingene i Vestfold og Telemark skyldtes ulike psykiske lidelser.

Størst økning blant de eldste Sykefraværet i Vestfold og Telemark har økt i alle aldersgrupper, bortsett fra en liten nedgang  blant de mellom 40 og 44 år. Størst økning i sykefraværet er i den eldste aldergruppen. Blant de over 65 år har 26 prosent flere vært sykmeldte i 2. kvartal, sammenlignet med samme tid i fjor.

– Det er en klar sammenheng med at de eldste i befolkningen og de som i størst grad var i risikogruppen for Covid-19 på denne tiden for pandemien. Mange var engstelige for smitte, og mange ble sykmeldt av legene i denne perioden, sier Tønnessen.

Størst økning i bransjene som ble hardest rammet av korona Sykefraværet i fylket har økt mest innen tjenesteyting (22 prosent), overnatting- og serveringsvirksomheter (21 prosent) og i bygge- og anleggsvirksomheter (18 prosent).

– Den kraftige økningen kan henge sammen med at disse næringene ble hardt rammet av myndighetenes nedstenging. Mange av jobbene lar seg vanskelig kombinere med hjemmekontor, og en del bransjer er også berørt av den generelle nedgangen i norsk økonomi og sviktende ordregrunnlag, sier Tønnessen. 

Næringer som i mindre grad ble påvirket av koronapandemien og nedstegning, har hatt nedgang i sykefraværet. 

Store kommunale forskjeller Andel sykmeldte varierer fra 3,4 prosent til 6,8 prosent i de ulike kommunene.  Høyest økning var det i Porsgrunn, Larvik, Tokke og Hjartdal, hvor sykefraværet økte med 13 prosent og mer.