Fremdeles høyere sykefravær enn før pandemien

Kar som viser sykefraværet i kommunene, 4. kvartal 2022
Sykefraværet i kommunene, 4. kvartal 2022