Fremdeles høyere sykefravær enn før pandemien

Sykefraværet i kommunene, 4. kvartal 2022