I tillegg til de helt ledige, er det 1 060 personer som er delvis ledige. Dette tilsvarer 1,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en flere kvinner enn menn som er delvis ledig. Dette henger sammen med hvilke yrker det tradisjonelt jobber flest kvinner i.

711 arbeidssøkere er på tiltak. Sammenlignet med november 2018 tilsvarer dette en økning på 43 prosent. Det er også en økning sammenlignet med oktober i år, på 93 personer.

- Mange av de arbeidsledige har ingen yrkesbakgrunn og/eller lavt utdanningsnivå. Samtidig er det stort behov for personer med fagkompetanse i mange næringer. Bygg- og anleggsbransjen og helse- og sosialsektoren er eksempler på dette. NAV satser derfor på opplæring og utdanning for å tette kompetansehull og dermed øke overgangen til arbeid, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.