Fortsatt positiv utvikling av ledigheten i Telemark