Tirsdag 7. april var 21 150 personer registrert som helt ledige hos NAV Vestfold og Telemark. Det utgjør 10,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er bare Oslo og Viken som har høyere andel arbeidsledighet. I tillegg var 10 232 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 15,4 prosent av arbeidsstyrken i fylket registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Flest ledige innen butikk, salg og reiseliv

Arbeidsledigheten i Vestfold og Telemark er høyest innen butikk, salg, reiseliv og serviceyrker. I disse bransjene er det mer enn 10 000 som er registrert som helt ledige hos NAV. 

Den siste uken har antallet helt ledige falt, mens antallet delvis ledige har økt. Mye av grunnen til dette er at noen melder om at de jobber noe når de leverer meldekort.

Høyest ledighet blant unge

Arbeidsledigheten er høyest blant personer i aldersgruppen 20-24 år, hvor 16,9 prosent av arbeidsstyrken i fylket er registrert som helt ledig. 

Liten oppgang i antall permitteringer

21 766 personer i Vestfold og Telemark har søkt om dagpenger i forbindelse med permittering. Dette er en liten oppgang med 237 flere søknader så langt denne uken. Vinje, Kviteseid og Sandefjord har høyest andel permitterte med mer enn 12 prosent av arbeidsstyrken. Tokke, Nissedal og Fyresdal ligger lavest i fylket med rundt 6 % av arbeidsstyrken permittert.

- NAV i Vestfold og Telemark jobber nå med å kartlegge ledig arbeidskraft og behov for arbeidskraft. I dette arbeidet er det svært viktig at alle ledige legger inn god og oppdatert CV på arbeidsplassen.no, sier Tønnessen.

Tips til de permitterte 

Terje Tønnessen oppfordrer alle til å være aktive arbeidssøkere. Et søk på arbeidsplassen.no viser at det er 1 890 ledige stillinger i fylket vårt per 7. april. 

-Vær villig til å jobbe med noe nytt, se muligheter og gjør deg tilgjengelig for mulige nye arbeidsgivere, sier han.

Få nye sykmeldinger

Antall nye sykmeldinger på grunn av korona går noe ned. Nå er det 2602 sykmeldte i fylket med påvist eller mistanke om Covid 19.