3,2 prosent av befolkningen i Vestfold og 3,8 prosent av befolkningen i Telemark mellom 18 og 66 år mottok AAP i juni 2019.

– Flere vender tilbake til skole eller arbeid etter ulike former for sykdom, og mange bedrifter og virksomheter jobber nå dedikert med sitt interne sykefravær. Dette bidrar til at færre trenger lengre perioder på AAP før de er klare for å delta i arbeidslivet eller skole igjen, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Utviklingen er stabil

Ved utgangen av juni 2019 var det totalt 1873 personer under 30 år som mottok AAP. Dette er 37 personer færre enn ved utgangen av første kvartal.

Totalt var det 387 personer færre som mottok AAP ved utgangen av juni sammenlignet med utgangen av første kvartal 2019. Størst nedgang finner vi i aldersgruppen 30-59 år. I denne aldersgruppen var det 307 personer færre som mottok AAP enn ved utgangen av første kvartal.

Arbeid og uføretrygd

I Vestfold og Telemark var 38 prosent av de som sluttet å motta AAP i 3.kvartal 2018, i jobb 6 måneder senere. Dette er litt lavere sammenlignet med landet som helhet, der 40 prosent var i jobb 6 måneder senere. Videre ser vi at 32 prosent har fått uføretrygd, mens 17 prosent står fortsatt registrert med nedsatt arbeidsevne.

Ingen kommuner med økning

Ingen av kommunene i fylket har opplevd økning i antall personer som mottar AAP. I Sandefjord er antallet personer som mottar AAP redusert med 7,3 prosent siden første kvartal 2019. Denne reduksjonen tilsvarer 97 personer.