– Selv om arbeidsledigheten i Vestfold og Telemark nå er høyere enn noen gang, er den litt lavere enn for to uker siden. Det ser vi på som et positivt tegn på at noen er tilbake i arbeid. Permittering er fortsatt hoved-årsaken til at de fleste registrerer seg som arbeidssøkere, sier direktør ved NAV Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen. 21 078 helt arbeidsledige utgjør 10,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I tillegg var 9 912 personer, eller 4,8 prosent, registrert som delvis ledige. Totalt var dermed 15 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV. Bare Oslo og Viken har høyere andel arbeidsledige enn Vestfold og Telemark.  

Høyest arbeidsledighet blant de unge

10,4 prosent av fylkets kvinner er arbeidsledige, mens andelen for menn er 9,8 prosent. Den største andelen arbeidsledige, er unge. I aldersgruppen 20 til 24 år er 16,5 prosent arbeidsledige.  - NAV får, sammen med spesielt skole og utdanningssektoren, store utfordringer fremover med å demme opp for ytterlige utenforskap for de unge i fylket. Utdanning og arbeidsmobilitet blir svært viktig for å få flest mulig unge i arbeid på kort og lang sikt, sier Tønnessen.

Flest ledige innen varehandel

Arbeidsledigheten i Vestfold og Telemark er nå høyest innen varehandel, hvor 5 613 er registrerte som arbeidssøkere hos NAV. Deretter følger reiseliv og transport samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 4 035 og 3 847 arbeidsledige.  Oppfordrer arbeidsgivere til å registrere seg

- Selv om arbeidsledigheten er høy, skaper den spesielle situasjonen behov for arbeidskraft i nye bransjer, sier Terje Tønnessen. 

- NAV-kontorene jobber nå mye med mobilisering av arbeidskraft. Arbeidsmarkedet endres, og en av NAVs viktigste oppgave fremover er å bistå i utviklingen til et velfungerende arbeidsmarked.