Færre arbeidssøkere de siste to ukene

Graf som viser andel arbeidssøkere i de ulike kommunene.
Graf som viser andel arbeidssøkere i de ulike kommunene.