– Det har vært historisk høy andel av uføre i fylket. Selv om andelen fortsatt er høy, er det gledelig at vi nå endelig ser en nedgang, sier direktør ved NAV i Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Ved utgangen av september 2020 var 34 617 personer i Vestfold og Telemark uføre. Dette er 250 færre enn i september 2019. Andelen uføre i alderen 18-67 år er nå 13,3 prosent i Vestfold og Telemark. Gjennomsnittsandelen i landet er 10,4 prosent. 

Liten økning av unge uføre

Det er 2 100 uføre under 30 år i fylket, som er en liten økning fra 2 075 i fjor. Andelen unge uføre er litt høyere i Vestfold og Telemark enn i landet. Her er 3,5 prosent av befolkningen i aldersgruppen uføre, mens andelen i landet er 2,5 prosent. 

– Jeg er mest bekymret for mange av de unge som blir uføre i så tidlig alder. NAV jobber kontinuerlig for å gi flest mulig muligheter til helt eller delvis arbeid. Mange av dem som blir uføre kan ha mulighet og motivasjon til å jobbe noe ved siden av sin helseutfordring. NAV håper å få med  næringslivet på å gi flere av de uføre mulighet til å jobbe helt eller delvis fremover, sier Tønnessen.  

Graf_ufor.png
Figuren viser en nedgang i antall uføre i Vestfold og Telemark. Antall uføre i landet forøvrig stiger.