Bedriftsundersøkelsen 2019

Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2019 viser en høyere optimisme blant bedriftene i Vestfold og Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2018.

29 prosent av bedriftene forventer å øke antall ansatte i sin bedrift det kommende året, mens 9 prosent forventer en nedbemanning. De resterende 63 prosent av bedriftene forventer en uendret situasjon fremover.

Netto forventning og sysselsettingsvekst blir 20 prosent etter at de ulike næringsgruppene er vektet. På landsbasis er det kun ett fylke som har en høyere forventning enn Vestfold og Telemark. Størst optimisme finner vi blant bedriftene i Nordland som har en netto forventning på 22 prosent. I andre enden er Vestlandet med landets laveste netto forventning på ti prosent.

De mest optimistiske næringene er blant annet informasjon og kommunikasjon, transport og lagring, bygge- og anleggsvirksomhet samt industri. De to næringene med en negativ netto forventning er undervisning og offentlig forvaltning.

16 prosent av bedriftene har problemer med å rekruttere relevant arbeidskraft. Rekrutteringsproblemene er størst innen helse- og sosialtjeneste, jordbruk, skogbruk og fiske, industri samt bygge- og anleggsvirksomhet. Det estimeres at bedriftene i Vestfold og Telemark har en mangel på 4.150 personer.

Det er vanskeligst å rekruttere sykepleiere samt tømrere og snekkere.Ved siste ansettelse oppga 30 prosent å ha benyttet seg av eget nettverk/bekjentskapskrets ved siste ansettelse imens 28 prosent benyttet seg av egen hjemmeside. Offentlig sektor lysere ofte ut stillinger gjennom en offentlig kanal imens private bedrifter benytter seg mer av eget nettverk eller bekjentskapskrets.

Les hele undersøkelsen.