Arbeidsledigheten på vei nedover

Ledighetgraf_april21.png
Andel helt arbeidsledige i de ulike kommunene, april 2021