Hva jobber en renholder med? En renholdsoperatør utøver profesjonelt renhold i ulike typer bygg i offentlig og privat sektor. Eksempler på arbeidsplasser er skoler, barnehager, administrasjonsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehus og sykehoteller, alders- og sykehjem, hoteller, butikker, kjøpesentre, transportmidler som buss, tog, fly og skip, verksteder, byggeplasser, fabrikker og andre produksjonslokaler.

Sentrale arbeidsoppgaver Renholderen planlegger og utøver profesjonelt renhold. 

 • rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv.
 • valg og bruk av riktige kjemikalier
 • valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
 • service, kundebehandling og kommunikasjon
 • arbeid med inneklima og hygiene
 • kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy

Personlige egenskaper Faget krever gode kunnskaper om overflater og kjemikalier. Du må kunne kommunisere godt med andre, gi god service til brukerne, og du må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha god fysisk styrke og arbeide effektivt og nøyaktig.

Hvem passer dette kurset for?

 • Du må være motivert og ha interesse og behov for kompetanseheving innenfor renhold
 • Du må være registrert som arbeidssøker over 19 år
 • Du må ha generelt god fysisk form
 • Du kan jobbe innenfor bransjens arbeidstid 
 • Det er en fordel om du har førerkort klasse B

Innhold i kurset

Kurset består av åtte uker teori og åtte uker praksis i bedrift. Innholdet i kurset er fagområder fra VG1 overflateteknikk og VG3 opplæring i bedrift, og består av:

 • daglig-, periodisk- og spesial renhold
 • renholdsmetoder
 • arbeidsteknikker og ergonomi
 • kjemikalier/renholds midler
 • materialer/overflatebehandling
 • utstyr  
 • avfallshåndtering
 • regelverk for helse- miljø og sikkerhet
 • service og kundebehandling

Kurset skal bidra til at deltakerne etter endt kurs skal bli kvalifisert til å jobbe med varierte oppgaver innenfor renhold. Mål for kurset er at deltaker får formell kompetanse og praksis, og på sikt får muligheter til å ta fagbrev.