Renholdsmedarbeider

 • rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv.
 • valg og bruk av riktige kjemikalier
 • valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
 • service, kundebehandling og kommunikasjon
 • arbeid med inneklima og hygiene
 • kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy
 • Du må være motivert og ha interesse og behov for kompetanseheving innenfor renhold
 • Du må være registrert som arbeidssøker over 19 år
 • Du må ha generelt god fysisk form
 • Du kan jobbe innenfor bransjens arbeidstid 
 • Det er en fordel om du har førerkort klasse B
 • daglig-, periodisk- og spesial renhold
 • renholdsmetoder
 • arbeidsteknikker og ergonomi
 • kjemikalier/renholds midler
 • materialer/overflatebehandling
 • utstyr  
 • avfallshåndtering
 • regelverk for helse- miljø og sikkerhet
 • service og kundebehandling

Fakta

COLOURBOX31306715
COLOURBOX31306715