Vi besvarer spørsmål fra journalister. Kontakt NAV (tlf. 55 55 33 33) hvis du har spørsmål om saken din.

NAV Vest-Viken ønsker en god dialog med samfunnet og media. Vi ønsker å være tilgjengelig for kommentarer og utfyllende informasjon på aktuelle områder.

Pressekontakter i sommer

Uke 29 og 30: Laila Kjeldsen (900 89 079)

Uke 31 og 32: Elin Wiesener (970 92 302)

Utenom disse ukene kan du nå begge. 

Du kan også henvende deg til Pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet ved henvendelser angående nasjonale forhold: presse@nav.no eller mobil 4000 3144 (ikke sms).

Mediehenvendelser om enkeltsaker

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom vi blir fritatt fra taushetsplikten. Personen som har et forhold til NAV må selv gi NAV fritak fra taushetsplikten inne på Ditt NAV. Fritaket legges under den kategorien saken faller inn under. Journalisten må be vedkommende legge inn følgende tekst på Ditt NAV:

Jeg bekrefter at jeg fritar NAV for taushetsplikten i forbindelse med (navn på media og journalist) sin omtale av min pågående sak hos NAV. Det innebærer at NAV kan kommentere saken og informere journalisten om saken. Fritaket gjelder fram til (sett inn dato).

NAV kan ikke uttale seg om disse delene av min sak: (sett inn). Jeg bor i (kommune).

Vedkommende må fylle inn navn på media, journalist, tidsrom for fritak fra taushetsplikten, om det er deler de ikke ønsker at NAV skal uttale seg om, samt hvilken kommune de bor i.

Journalisten gir oss tilbakemelding når teksten er lagt inn til Elin Wiesener (970 92 302) eller Laila Kjeldsen (900 89 079).

Logging av mediehenvendelser

Alle mediehenvendelser til NAV Vest-Viken logges midlertidig. Dette gjør vi for å kunne følge opp og sørge for at du får svar på det du lurer på, samt å ha en oversikt over mediehenvendelser.

Vi skriver inn navn, oppdragsgiver, kontaktinformasjon og hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger som e-post og telefonnummer er kun tilgjengelig for de som jobber med oppfølging av mediehenvendelser. Informasjonen som loggføres blir ikke benyttet til andre formål enn mediehåndtering.