Satsinger og aktiviteter

Her finner du informasjon om satsingsområder, aktiviteter og prosjekter i Viken.

Tiltaksoversikt

NAV Vest-Viken har en rekke løpende rammeavtaler med ulike tiltaksarrangører i Buskerud og Akershus.

Arbeid, psykisk helse og rus

NAV har en rekke tilbud og tiltak for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer og som sliter i forhold til arbeidslivet. I alle fylker er det ansatt fylkeskoordinatorer for arbeid, psykisk helse og rus.