Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal representerte 745 828 tapte dagsverk i Akershus, og 348 327 tapte dagsverk i Buskerud.  Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser og psykiske lidelser at vi så den største andelen tapte dagsverk.

 

Geografiske forskjeller 

Det er forskjeller i sykefraværet blant de ulike kommunene i Vest-Viken.  Det høyeste sykefraværet hadde Nedre Eiker med 6,0 prosent, Krødsherad med 5,9 prosent og Flesberg med 5,8 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 3,6 prosent, Asker med 3,7 prosent og Nore og Uvdal med 3,8 prosent.

Høyest sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 6,7 prosent i Buskerud. Menn hadde et sykefravær på 3,8 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor, var det en økning i sykefraværet for menn, mens sykefraværet for kvinner gikk ned.

Les mer om sykefraværet i Buskerud

 

I Akershus var sykefraværet for kvinner var på 6,2 prosent, mens menn hadde et sykefravær på 3,4 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor, var det en økning i sykefraværet for begge kjønn.

Les mer om sykefraværet i Akershus. 

En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.