Har du spørsmål om nasjonale forhold må du kontakte pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette gjelder også for spørsmål som omhandler EØS-saken. 

Kommunikasjonsrådgivere og pressekontakter i NAV Trøndelag:

  Direktør for NAV Trøndelag: Bente Wold Wigum Telefon 90 68 21 52

Avd.direktør tjenesteavdelingen: May Beate Haugan Telefon 47 29 11 57

Avd.direktør samfunnsavdelingen: Jan Arve Strand Telefon 48 02 04 96

Avd.direktør administrasjonsavdelingen: Ann-Christin Fredriksen Telefon 90 16 19 72

Mediehenvendelser om enkeltsaker

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom vi blir fritatt fra taushetsplikten. Personen som har et forhold til NAV må selv gi NAV fritak fra taushetsplikten inne på Ditt NAV. Fritaket legges under den kategorien saken faller inn under. Journalisten må be vedkommende legge inn følgende tekst på Ditt NAV:        

Jeg bekrefter at jeg fritar NAV for taushetsplikten i forbindelse med (navn på media og journalist) sin omtale av min pågående sak hos NAV. Det innebærer at NAV kan kommentere saken og informere journalisten om saken. Fritaket gjelder fram til (sett inn dato). NAV kan ikke uttale seg om disse delene av min sak: (sett inn).

Vedkommende må fylle inn navn på media, journalist, tidsrom for fritak fra taushetsplikten og om det er deler de ikke ønsker at NAV skal uttale seg om.      

Journalisten gir kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag eller pressevakten en tilbakemelding når teksten er lagt inn. Kontaktinformasjon til kommunikasjonsrådgiver og link til pressevakten i direktoratet finner du øverst på denne nettsiden.