Første publisering var tall fra tirsdag 17. mars. Ukestatistikk over arbeidssøkere publiseres hver tirsdag, med unntak av de ukene hvor det kommer månedstall. (I perioden 9. juni - 1. september var det pause i publiseringen). 

Tirsdag 1. september 14 885 personer registrert som arbeidssøkere i Trøndelag. Pressemelding 1. september: 404 færre arbeidssøker siste uke

Ukestatistikken ligger som vedlegg under "relatert innhold" til høyre på siden. 

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av statistikk med hovedtall om arbeidsmarkedet, vil denne statistikken kun inneholde noen hovedtall. I denne statistikken er det heller ikke gjort sesongjusteringer.