Kraftig nedgang i ledigheten i mai i Trøndelag

Ved utgangen av mai var andelen helt ledige i Trøndelag på rekordlave 1,8 prosent. Antall helt ledige og personer på tiltak er redusert med over 900 personer i Trøndelag siste året. Størst er nedgangen blant ingeniører/IKT-fag og i industrien.

– Arbeidsmarkedet i Trøndelag opplever en rekordlav ledighet. Det er nedgang i alle landets fylker, men med en ledighet på 1,8 prosent ligger Trøndelag godt under landsnittet på 2,2 prosent, sier Bernt Asle Arntsen, fungerende regiondirektør i NAV Trøndelag.

I Trøndelag er det nedgang i alle yrkesgruppene, med unntak av akademiske yrker. Størst prosentvis nedgang er det blant ingeniører- og IKT-fag, industrifag og meglere og konsulenter. – I industrien har antall ledige blitt redusert med 565 personer det siste året, og det viser at det høy aktivitet i fylket, sier Arntsen

Les også: NAVs bedriftsundersøkelsen for Trøndelag 2018

 

  • Den sesongjusterte ledigheten for Trøndelag er 1,9 prosent.
  • Bruttoledigheten, som er helt ledige og personer på tiltak, var i mai på 5.945 personer noe som tilsvarer 2,2 prosent. Totalt er det 939 færre ledige enn på samme tid i fjor. 

Stillingsbasen nav.no med stadig flere stillinger

I mai var registrert 3.481 ledige stillinger i Trøndelag, det er 42 prosent flere stillinger enn i fjor.

– Stillingsbasen på NAV.no fanger opp stadig flere stillinger. Det gjør at flere arbeidssøkere nå lettere får tilgang til de stillingene som er ledige. Det gjør også at vi i NAV bedre kan forstå arbeidsmarkedet og arbeidsgivernes rekrutteringsbehov, og vi kan planlegge målrettede aktiviteter deretter, sier Arntsen. 

Lokale variasjoner i fylket

Hele 11 av Trøndelags 47 kommuner hadde i mai en ledighet på under 1 prosent og bare ni kommuner har over 2 prosent ledighet. Blant kommunene med mer enn 10.000 innbyggere har Namsos og Melhus lavest ledighet, med 1,6 prosent. Deretter følger Trondheim, Orkdal, Stjørdal og Levanger med 1,9 prosent,  Verdal og Malvik med 2,1 prosent og Steinkjer med 2,3 prosent, mens Verdal har 2,9 prosent helt ledige. 

Høyest ledighet på Frøya og i Meldal med 2,6 prosent, lavest ledighet finner vi i Høylandet med 0,2 prosent. En del kommuner har så lav ledighet at vi ikke kan oppgi antall.