Resultatene i NAVs årlige bedriftsundersøkelse viser at det i Trøndelag er en nettoforventning i sysselsettingen på 16 prosent, mot 19 prosent i fjor.  – Dette anslaget forsterker inntrykket av et godt arbeidsmarked. Trøndelag har hatt lav og synkende ledighet sammenhengende siden 2016 og ledigheten ligger godt under landssnittet. Også tilgangen på nye stillinger har vært god, sier avdelingsdirektør Bernt Asle Arntsen i NAV Trøndelag.      

Flere bedrifter melder om rekrutteringsproblemer

Det som derimot bekymrer er at flere bedrifter i Trøndelag melder om utfordringer med å skaffe arbeidskraft med etterspurt kompetanse. Blant de 1.168 bedriftene som har svart på årets undersøkelse melder 13 prosent om rekrutteringsproblemer. Hver tiende bedrift melder at de har mislyktes med rekruttering, og det er flere som melder at de har ansatt noen med lavere kompetanse enn det de etterspurte. Tilbakemeldinger fra bedriftene gir en estimert mangel på arbeidskraft på 4.150 personer i Trøndelag. Dette er en betydelig økning fra i fjor og det er mangelen på sykepleiere og andre helsefagyrker som dominerer lista. Deretter følger fagutdanninger som tømrere, snekkere, sveisere, anleggsmaskin- og industrimekanikere, sjåfører og kokker.      

Værnesregionen mest optimistisk

Årets bedriftsundersøkelse viser at det er store forskjeller mellom arbeidsmarkedsregionene i fylket. Funnene viser at Værnesregionen har høyeste forventinger også i år, men med en liten nedgang fra 2017. Sysselsettingsforventningene øker på Fosen, Orkladalen/kysten, Innherred og Trondheim. i Trondheim økte forventningene fra 16 til 20 % og dermed fortsetter den positive utviklingen byen har hatt de siste tre årene..      

Her er noen av hovedfunnene oppsummert:

  • Hver fjerde bedrift i Trøndelag forventer å øke bemanningen
  • Bedriftene i Trøndelag er blant landets mest optimistiske
  • Værnesregionen er mest positiv til nyrekruttering
  • Økende forventninger i Orkladalen og kysten mens bedriftene i Innlandet er mer pessimistiske
  • Bygg og anlegg og deler av industrien har de høyeste forventningene til økt sysselsetting
  • Rekrutteringsproblemene er økende i fylket. Hver åttende bedrift har problemer med å få tak i kompetansen de trenger
  • Fosen er regionen med de største rekrutteringsutfordringene, men Værnes har en kraftig økning i bedrifter som ikke får tak i nok eller rett kompetanse         
  • Det er en estimert mangel på over 4 000 arbeidstakere i Trøndelag
  • I år som i fjor kommer sykepleiere og andre helseyrker samt håndverkere og sjåfører høyt opp på listen.

Les hele rapporten i lenke til høyre. Der finner dere også presentasjonen fra NAV Trøndelags frokostmøte 3.mai.

Presentasjonen av årets bedriftsundersøkelse fra NAV i Trøndelag og påfølgende paneldebatten streames og kan følges her:https://tv.fmtl.no/no/broadcast/59