Utvidet oppfølging

Dette er for deg som: • Ønsker å komme ut i jobb • Kan se deg selv i jobb • Har behov for tett oppfølging for å komme i jobb, beholde jobb og mestre jobbhverdagen

Hva er forutsetningen for å delta?

• Du er tilgjengelig

• Du er innstilt på å gjør en
egeninnsats
• Du er klar for å starte i arbeidsrettet
aktivitet

Last ned plakaten under relatert innhold