Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken som også er det det laveste nivå som er målt de siste 24 årene.

I Troms vedvarer den lave ledigheten, landets nest laveste målt til 1,5 prosent – 1361 helt ledige.

Den lave ledigheten er svært gledelig, og dette samtidig med at antallet på arbeidsmarkedstiltak har gått ned. Dette viser at arbeidsmarkedet er svært bra og at ledige i stor grad får ordinær jobb.

Omlag 30 prosent av ledige er under 30 år i Troms og i Finnmark:

- Dette viser at vi fortsatt har store utfordringer og en jobb å gjøre sammen med utdanningsmyndighetene for å levere gode, kvalifiserende tilbud til ungdom, kommenterer direktør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen

Se vår statistikkside her

 

For spørsmål kontakt:Grete Kristoffersen // Direktør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541Morten Vikeby // Komm.rådg NAV Troms og Finnmark // tlf.92219093