Ta kontakt  med

Kommunikasjonsrådgivere i NAV Øst-Viken:

Sigmund Haugedal, tlf. 976 34 580  

Kine Helene Heide Larsen, tlf. 920 87 221

Har du spørsmål om nasjonale forhold må du ta kontakt med pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Pressebilde (jpg) av Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken. Fotograf: Kine Helene Heide Larsen. 

Mediehenvendelser om enkeltsaker

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom vi blir fritatt fra taushetsplikten. Personen som har et forhold til NAV må selv gi NAV fritak fra taushetsplikten inne på Ditt NAV. Fritaket legges under den kategorien saken faller inn under. Journalisten må be vedkommende legge inn følgende tekst på Ditt NAV:

Jeg bekrefter at jeg fritar NAV for taushetsplikten i forbindelse med (navn på media og journalist) sin omtale av min pågående sak hos NAV. Det innebærer at NAV kan kommentere saken og informere journalisten om saken. Fritaket gjelder fram til (sett inn dato). NAV kan ikke uttale seg om disse delene av min sak: (sett inn).

Vedkommende må fylle inn navn på media, journalist, tidsrom for fritak fra taushetsplikten og om det er deler de ikke ønsker at NAV skal uttale seg om.

Journalisten gir pressekontakt i NAV Øst-Viken en tilbakemelding når teksten er lagt inn.

Kontaktinformasjon til pressekontakt og link til pressevakten i direktoratet finner du øverst på denne nettsiden.