Bedriftsundersøkelsen: Synkende etterspørsel etter arbeidskraft i Øst-Viken