Stor mangel på arbeidskraft i Øst-Viken

– Resultatene fra undersøkelsen bekrefter inntrykket vi har av situasjonen på arbeidsmarkedet, sier avdelingsdirektør i NAV Øst-Viken, Lise Westly.