Bedriftsundersøkelsen: Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Øst-Viken