Ledigheten i Akershus har gått ned i 2019

I desember er det registrert 6 623 helt ledige i Akershus, 2 prosent av arbeidsstyrken. Det er 462 flere ledige sammenlignet med desember i fjor.

- Gjennomsnittet i 2019 er på 2,2 prosent helt ledige. Det er lavere enn i 2018, da 2,3 prosent av arbeidsstyrken i Akershus var arbeidsledig, sett hele året under ett, sier direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen. 

Økt ledighet i Østfold i 2019

I Østfold er det i desember registrert 4 448 helt ledige. Det utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken, som er 274 flere helt ledige sammenlignet med desember i fjor. 

– Østfold har hatt et gjennomsnitt på 3 prosent arbeidsledige i 2019. Det er noe høyere enn fjoråret, da tallet var 2,9 prosent, sier Hansen.

Stabil ungdomsledighet

Det er 1 566 helt ledige under 30 år i Akershus, 2,3 prosent av arbeidsstyrken. 505 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i desember, 166 færre enn tilsvarende måned i fjor. 

Det er 1 305 helt ledige under 30 år i Østfold, 4 prosent av arbeidsstyrken. 341 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i desember, hvilket er 57 færre enn i fjor. 

Ledigheten i de største kommunene 

Blant kommunene i Akershus med mer enn 25 000 innbyggere, er ledigheten i Ullensaker på 3,2 prosent, Lørenskog på 2,2 prosent, Skedsmo og Ski på 2,1 prosent og Oppegård på 1,9 prosent.

Blant Østfolds kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Sarpsborg på 3,7 prosent, Halden på 3,4 prosent, Fredrikstad 3,3 prosent, Moss på 3,2 prosent, Eidsberg og Askim på 2,9 prosent og Rygge på 2,4 prosent. 

Ledige stillinger 

Det er lyst ut 2 780 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i desember. Flest ledige stillinger i Akershus og Østfold samlet er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 538 stillinger og reiseliv og transport med 292 ledige stillinger. 

Stillingstilgangen har gått ned i begge fylkene sett hele året under ett. I Akershus har stillingstilgangen gått ned med 1,2 prosent og i Østfold er tilgangen på ledige stillinger 7 prosent lavere i 2019 sammenlignet med 2018. 

Brudd i statistikken fra og med november 2018

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg på nav.no til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige på landsbasis enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. Les mer på nav.no/NAV og samfunn/Hovedtall om arbeidsmarkedet/Relatert informasjon/ om statistikken - Arbeidssøkere.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal – telefon: 976 345 80 eller e-post: sigmund.haugedal@nav.no