13,8 prosent av innlendingene 18-67 år er uføre

Uføretall for Innlandet alle kommuner september 2021
Uføretall alle kommuner i Innlandet. September 2021