13,8 prosent av innlendingene 18-67 år er uføre

Uføretall alle kommuner i Innlandet. September 2021