Økt sykefravær i Innlandet

Legemeldt sykefravær i Innlandet 4. kvartal 2020
Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2020 Innlandet - Infografikk