• 9 952 arbeidssøkere tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet. Den tilsvarende andelen i landet var på 6,7 prosent.
  • Antall helt ledige i Innlandet var på 5 073 (2,7 % av arbeidsstyrken). Bruttoledigheten (helt ledige + arbeidssøkere på tiltak) var på 5 856 (3,1 % av arbeidsstyrken). Antall delvis ledige var på 4 096 (2,2 % av arbeidsstyrken).
  • Antall helt ledige arbeidssøkere har økt noe (+28 personer), mens antall delvis ledige arbeidssøkere har gått ned (-190 personer) sammenlignet med forrige uke. Antall arbeidssøkere på tiltak har økt noe (+37 personer).
  • 832 av de helt ledige er permitterte, mens 1 481 av de delvis ledige er permitterte. Det var dermed 119 færre permitterte enn i forrige uke. Til sammen utgjør de permitterte 1,2 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

Statistikk

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Innlandet – uke 43 2020

Hovedtall om arbeidsmarkedet permitterte i Innlandet – uke 43 2020