Nedgang i sykefraværet i Innlandet

Infografikk legemeldt sykefravær i Innlandet
Legemeldt sykefravær i Innlandet 1. kv. 2021