Mange arbeidsgiverne i Innlandet har tillit til NAV og er fornøyde med tjenestene.