Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Infografikk sykefravær 2. kvartal 2021 alle kommuner i Innlandet
Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2021 - alle kommuner i Innlandet