Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2021 - alle kommuner i Innlandet