– Sammenlignet med tirsdag for to uker siden har det vært en nedgang på totalt 273 arbeidssøkere i Innlandet, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen.

Antall helt ledige var nå 17 557, som tilsvarer 9,3 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 18 317, som tilsvarer 9,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var det registrert 8 492 delvis ledige arbeidssøkere i Innlandet. Totalt var dermed 14,2 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV i Innlandet. For landet var denne andelen 15,3 prosent.

I løpet av de siste to ukene har det vært en halvering av antallet nye arbeidssøkere som registrerer seg hos NAV i Innlandet, men det er fortsatt mange sammenlignet med før koronatiltakene. Flesteparten av de nye arbeidssøkerne har oppgitt permittering som årsak til at de har meldt seg hos NAV.

Store forskjeller i ledigheten i Innlandet

Andelen helt ledige arbeidssøkere varierer svært mye blant kommunene i Innlandet, fra Trysil med 24,7 prosent til Folldal med 3,7 prosent. I de store kommunene våre ligger andelen helt ledige på mellom 8,3 og 10,0 prosent.

Ledigheten blant unge går ned

Både antall helt ledige og antall delvis ledige går ned blant de unge under 30 år. I løpet av de to siste ukene har det blitt 150 færre helt ledige og 197 færre delvis ledige i denne aldersgruppen. Det er nå 5 752 helt ledige og 1 755 delvis ledige under 30 år i Innlandet.

Flest helt ledige innen butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport

Antall helt ledige innen butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport er nå henholdsvis 2 943 og 2 886 personer. Ledigheten har avtatt noe for den førstnevnte yrkesgruppen, mens den har økt noe for den andre. Innen butikk- og salgsarbeid er det i tillegg 1 811 delvis ledige arbeidssøkere, som er klart flest i Innlandet sammenlignet med de andre yrkesgruppene.

Statistikk arbeidsmarkedet uke 17 - 2020

Hovedtall arbeidsmarkedet uke 17/2020 - alle kommuner Innlandet

Infografikk arbeidsmarkedet uke 17/2020 Innlandet

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011