Andel uføre i Innlandet er høyest i landet

Uføretrygd i Innlandet mars 2023 Infografikk