Ettermontering av dørautomatikk på branndører

Leverandør Telefon E-post
Robust 97 42 11 16 kundesupport@robust.se
Daloc 51 77 00 40 daloc@daloc.no
Ulefos Brug 35 94 94 50 ulefos.brug@ulefos.no
Lande Mek Verksted 69 16 43 44 landemek@landemek.no
Rapp Pyrotec 75 59 16 00 sales@rappbomek.com
Atlas Industri 61 24 70 50 atlas@atlasindustri.no
Leverandør Telefon E-post
Swedoor/JeldWen 22 02 72 00 www.swedoor.no (kontakt oss, nettside)
Nordic Door 38 33 05 00 post@nordicdoor.no
SCC Vannas Dörr kundeservice@sscgruop.se
AT Tre 62 42 96 80 firmapost@attr.no
 1. Søknad om hjelpemidler – skjema
  1. Husk å angi nøyaktig hvilken dør som søkes tilrettelagt og hvor i bygget den befinner seg
 2. Skriftlig bekreftelse fra byggeier på hvorvidt den aktuelle døren er en branndør eller ikke, evnt bilder av merkingen på døren.
 3. Tilleggsskjema T02, bl.a.:
  1. Byggeår
  2. Trekkraft
  3. Signaturer av både bruker og huseier (styre sameie/borettslag)
  4. Husk å skrive inn at huseier dekker UPS dersom døren står i rømningsvei
 4. Dokumentasjon fra dørprodusenten på at dør/karm er forsterket/klargjort for ettermontering og at en modifisering ikke vil forringe brannklassifiseringen
 5. Tegninger/situasjonskart over bygget/huset der dørene er merket (for å vurdere nødvendigheten ift alternative veivalg til målet – eks. garasjen). Kan eventuelt sendes som e-post merket brukernummer til nav.hot.rogaland.bolig@nav.no