NAV Hjelpemiddelsentral Oslo disponerer landets største utprøvingssenter for hjelpemidler. Hit kan samarbeidspartnere og brukere komme for å se og prøve et variert utvalg av tekniske hjelpemidler. 

Sentralen holder utprøvingssenteret stengt for drop-in inntil videre. 

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo vil fra og med 17.08.20 åpne opp for ERS, MRS og sykkel-tirsdager. Send en e-post for booking av time til nav.hot.oslo@nav.no.

    Aktuelle tidspunkt for utprøving på ERS og MRS - tirsdager er følgende:                  • 09.00                 • 10.30                 • 12.00                 • 13.30

Det er viktig at besøkende ikke kommer lang tid i forkant av tidspunktet man har fått time, da vi ønsker å begrense antall personer i resepsjonen. Alle som kommer, må henvende seg i resepsjonen, hvor det noteres fult navn og telefonnummer. Vi gjør oppmerksom på at personer med symptomer på luftveisinfeksjoner, som har vært i nærkontakt med personer som har påvist covid-19 i løpet av de siste 14 dagene, ellers som bor sammen med noen som er i isolasjon, ikke skal komme. Eget skriv om tiltak mot smittevern vil sendes hver enkelt terapeut i forkant av besøket, og skal videreformidles til brukerne.

MRS-tirsdag:

 • Et tilbud til voksne brukere.
 • Er forbeholdt enklere utprøving av manuelle rullestoler, sitteputer, drivaggregater og elektrisk rullestol til innebruk. 
 • I søknaden i etterkant må du opplyse om at dere har vært på utprøving på hjelpemiddelsentralen på MRS-tirsdag.

ERS-tirsdag:

 • Et tilbud til voksne brukere.
 • Er forbeholdt utprøving av kombinerte inne/utestoler og scootere 
 • I søknaden i etterkant av utprøving må du opplyse om at dere har vært på utprøving på hjelpemiddelsentralen på ERS-tirsdag.

Sykkeltirsdag: 

 • Et tilbud til både barn og voksne brukere.
 • Er forbeholdt enkle utprøvinger av trehjulssykler, tandemsykler og tohjulssykler med støttehjul.
 • Ved utprøving av sykkelfronter, sykler med sete og håndsykler sender du inn skjemaet "Hjelp til vurdering og utprøving" på vanlig måte.

 

Fremgangsmåte:

 • Send e-post til hjelpemiddelsentralens fellespostkasse nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus@nav.no.
 • Skriv i emnefeltet om det gjelder ERS-tirsdag, sykkeltirsdag eller MRS-tirsdag.
 • Oppgi hvilken dato (kun tirsdager) og klokkeslett (mellom kl. 10-14.30) dere ønsker å komme. (NB: Siste avtale på ERS-tirsdag er kl. 13.30) 
 • Dersom det er behov for taxirekvisisjon trenger vi navn og fødselsdatoen til bruker, slik at vi kan gjøre denne klar på forhånd. Alternativt kan du oppgi NAV-brukernummeret til bruker ved påmeldingen. Dette får du ved å kontakte servicesenteret i forkant. 
 • På selve utprøvingsdagen: Registrer dere inn som besøkende på «Ers/Mrs-tirsdag» eller «Sykkeltirsdag» i ekspedisjonen.

Dette forventer vi av deg som terapeut:

 • Du har gjort en grundig kartlegging i forkant og kjenner brukeren og brukerens behov.
 • Du har nok erfaring og kompetanse om rammeavtalen på det aktuelle produktet du ønsker å prøve ut til å ta utprøving på egenhånd (rammeavtalene finner du på www.hjelpemiddeldatabasen.no).
 • Du sørger for at all nødvendig informasjon kommer frem i søknaden slik at behandling av søknaden, tilpassing og utlevering kan gjøres effektivt.

I mer kompliserte saker som krever mye rådgivning og/eller tilpasning utover det som er standard sender man inn skjemaet «Hjelp til vurdering og utprøving» som tidligere.

Oversikt over hvilke hjelpemidler som kan prøves ut på utprøvingssenteret finner du her.

Gjenbruksstoler ERS som tilsvarer nye stoler 04.11.19 (excel)