Ordreskjema

Telefontider

Reiseutgifter og drosjerekvisisjon

Parkering på området

Kart til returmottaket

ERS-tirsdag, sykkeltirsdag og MRS-tirsdag

Serviceveileder – Oppgave- og ansvarsdeling mellom Oslo kommune og hjelpemiddelsentralen 

Postadresser til bydeler i Oslo (pdf)

Postadresser til samarbeidskommuner i Viken (pdf)