Du får dekket billigste reisemåte med offentlig transport ved behov for å prøve, tilpasse eller reparere et hjelpemiddel. Hvis helsetilstanden din gjør det nødvendig å benytte dyrere transport, kan utgifter til taxi eller liknende dekkes.

Les mer om refusjon av reiseutgifter og hva du gjør dersom det er behov for transport med drosje her.

Avtalen for kjøring på rekvisisjon 10-07.45 i Oslo og Akershus følges opp av NAV Økonomitenester Sognefjordsvegen 56 6863 Leikanger.

Viktig: Merk konvolutten med rekvisisjoner med «Taxi-mellombels».