Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver Asle Stalleland, telefon 922 17 478 E-post: Asle.Stalleland@nav.no  

Vi svarer på henvendelser som berører fylkesleddet, spesialtjenestene og NAV-kontorene i Agder.

Har du spørsmål om nasjonale forhold må du kontakte  pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet.      

Mediehenvendelser om enkeltsaker

NAV kommenterer enkeltsaker når vi blir fritatt fra taushetsplikten. Personen som har et forhold til NAV må selv gi NAV  fritak fra taushetsplikten på Ditt NAV. Fritaket legges under den kategorien saken faller inn under. Journalisten må  be vedkommende legge inn følgende tekst på Ditt NAV: 

"Jeg bekrefter at jeg fritar NAV for taushetsplikten i forbindelse med (navn på media og journalist) sin omtale av min pågående sak hos NAV. Det innebærer at NAV kan kommentere saken og informere journalisten om saken. Fritaket gjelder fram til (sett  inn dato). NAV kan ikke uttale seg om disse delene av min sak: (sett inn)."

Vedkommende må fylle inn navn på media, journalist, tidsrom for fritak fra taushetsplikten og om det er deler de ikke ønsker  at NAV skal uttale seg om. 

Når informasjonen er lagt inn gir journalisten tilbakemelding til Nina.Zachariassen@nav.no eller Asle.Stalleland@nav.no