Innlogging

Det er enkelt og sikkert å logge inn på nav.no. Når du logger inn, blir du sendt til ID-porten som er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester.

Det er lurt å velge den innloggingen som gir deg tilgang til flest tjenester: BankID, Buypass eller Commfides. Se film om hvor enkelt du logger inn på nav.no.

Begrensninger med MinID

Min ID har lavere sikkerhet enn de øvrige, og gir derfor tilgang til færre tjenester på nav.no. Med MinID får du ikke tilgang til «Dine søknader», «Din profil», «Send beskjed til oss» og «Din innboks».

Kjente problemstillinger og løsninger

  • Jeg får meldingen «Feil data er tastet inn» etter at jeg har tastet inn fødselsnummer og kode.
    Det betyr at kodebrikken kun er godkjent for nettbank. Ta kontakt med banken din for å aktivere BankID.
  • Jeg får feilmelding 403 eller 404.
    Dersom du får feilmelding «Oops noe gikk galt» (403 eller 404), kan det hjelpe å slette nettleserlogg eller bytte nettleser.

Endagspassord for Din pensjon eller Uføretrygd

Dersom du ikke benytter ID-porten, kan du logge deg inn i selvbetjeningsløsningen hos NAV ved å bruke et endagspassord. Denne løsningen gir kun tilgang til enkelte funksjoner i Din Pensjon og Uføretrygd.

  • Endagspassord med lav sikkerhet får du på telefon hos NAV Pensjon 55 55 33 34 eller 55 55 33 33 tastevalg Uføre. Det gir deg lesetilgang i Din Pensjon og Uføretrygd, med unntak av vedtak. Det er også mulig å sende inn ny forventet inntekt til NAV med denne innloggingen.
  • Endagspassord med høy sikkerhet får du ved å møte opp på ditt lokale NAV-kontor og fremvise legitimasjon. Gir full tilgang i Din Pensjon og Uføretrygd til kl. 23.59 samme dag.