Stabil ledighet i Troms og Finnmark

Ved utgangen av januar er arbeidsledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 2.0 og 3.0 prosent. Troms har landets nest laveste ledighet, men likevel en liten økning sammenlignet med januar i fjor. I Finnmark har ledigheten falt med 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalt er det nå 2 920 helt arbeidsledige personer i Troms og Finnmark. Det utgjør en ledighet på 2,0 prosent for Troms og er en økning på 234 personer sammenlignet med januar 2018. Finnmark har en ledighet på 3,0 prosent som er en nedgang på 5 prosent. 
 
For landet forøvrig ligger arbeidsledigheten på 2,6 prosent, noe som totalt utgjør 71 148 personer.
 
Helt ledige 2019AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor i antallEndring fra i fjor i prosentProsent av arbeidsstyrken i fjor
Troms Romsa

 1 737    

2,0234161,7
Finnmark Finnmárku  1 183    3,0 -60-53,1
Hele Norge

71 148       

2,6

-701

-12,6

I de tradisjonelt fiskeritunge kystkommunene, ser vi at ledigheten er noe høyere enn i resten av regionen. Dette skyldes i stor grad permitteringer i fiskeindustrien, og at krevende værforhold har gjort det vanskelig å fangste for kystflåten i januar.

Yrkesvalg

Hva skal jeg bli, hvilken utdanning passer for meg, og hva gir best mulighet for fast jobb etter endt studie? Dette er spørsmål mange ungdommer i dag stiller seg. NAV ser med bekymring på frafallet i videregående utdanning, som også gir seg utslag på ledighetsstatistikken for de aller yngste.

– Vi er selvfølgelig glad for at januartallene viser at ledigheten er stabil i begge fylkene. Det er optimisme i et relativt godt arbeidsmarked, og stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Men vi ser med bekymring på frafallet i videregående utdanning. Mange unge med mye fravær faller fra nå i starten av året da de ikke vil få godkjent vitnemål til sommeren. Vi vil hjelpe de som ikke kommer seg ut av ledighetskøen eller i videre utdanning gjennom gode kvalifiseringstiltak og tett samarbeid med arbeidsgiverne for å senke andelen unge ledige, sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark.

Tilgang på stillinger

Det er registrert 1 819 ledige stillinger i Troms og Finnmark. Dette er en nedgang sammenlignet med januar 2018. Det er flest registrerte ledige stillinger innen helse, pleie og omsorgssektoren. 315 stillinger i Troms, og 119 i Finnmark. Det er også mange ledige jobber innen undervisning og akademiske yrker, bygg og anlegg, butikk- og salgsarbeid og innen serviceyrker i begge fylkene.

Lavest og høyest ledighet

Arbeidsledigheten varierer en del mellom de store bykommunene og de mindre kommunene. Tromsø (1,7 %), Lenvik (1,7 %) har lav ledighet i Troms, mens Alta og Hammerfest (2,5 %) og Vadsø (2,7 %) ligger relativt lavt i Finnmark.

Lavest ledighet
Troms     Finnmark
Bardu 0,8 %Berlevåg 2,2 %
Målselv/Storfjord 1,4 %                Sør-Varanger 2,3 %
Karlsøy 1,5 %Hammerfest/Alta/Kvalsund 2,5 %
Høyest ledighet

Troms    

Finnmark                      

Kvænangen 5,4 %

Hasvik 6,7 %

Torsken 5,1 %Båtsfjord 5,6 %
Ibestad/Lavangen 4,2 %Måsøy 5,5 %

 

 

 

 

Fakta

NAV Troms og Finnmark slått sammen

1. januar 2019 ble NAV Troms og NAV Finnmark slått sammen. Fremover vil vi derfor presentere felles pressemelding for hovedtallene på arbeidsmarkedet for Troms og Finnmark. Arbeids- og velferdsdirektoratet publiserer statistikk etter Norges offisielle inndeling. Vi vil derfor presentere statistikk om arbeidsmarkedet med separate tall for Troms og Finnmark til fylkene formelt er slått sammen 1. januar 2020.

Vil du vite mer?

På vår statistikkside finner du mer detaljert info om arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark, blant annet ledighetstall fordelt på kommuner, alder, kjønn og yrker.