NAV Gildeskål

Du kan avtale møte med veilederen din utenom disse åpningstidene.
  • Hjelp til å komme i jobb
  • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgivning
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis du trenger det
  • Bostøtte fra Husbanken
  • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
  • Tilrettelagt transport (TT-kort)
  • Startlån og tilskudd fra kommunen