Nå kan du følge status på egen sak

Nå er det mulig å se at søknaden om hjelpemidler er mottatt, behandlet og når hjelpemiddelet det er søkt om er klart til utsending fra oss.

Du kan til enhver tid logge inn på Ditt NAV og se status der. Der kan du se om søknaden er innvilget, delvis innvilget eller avslått. Løsningen viser ikke brevene som sendes i posten fra NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan følge status på både papirsøknader og digitale søknader.

Vi vil sende varsel til deg ved å bruke kontaktinformasjonen i kontakt- og reservasjonsregisteret når det skjer noe nytt i saken din.

Dette er en del av en større digitalisering av hjelpemiddelområdet. Vi utvikler og lanserer løsninger fortløpende, og videreutvikler basert på tilbakemeldinger og erfaringer. I dagens løsning kan man følge status på sak om hjelpemidler, ikke søknad om bil. I dagens løsning er det dessverre ikke mulig å se status på f.eks. egne barns søknad om hjelpemidler.

Mer om digitalisering av hjelpemiddelområdet.