Utlevering og tilbakelevering

Utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler skjer vanligvis via det kommunale mottaksstedet.

Utlevering

Det tar vanligvis ikke mer enn tre uker fra en søknad om hjelpemiddel er innvilget til det er utlevert til det kommunale mottaksstedet. Leveringstiden vil variere avhengig om hjelpemiddelet står på lager på hjelpemiddelsentralen eller må bestilles hos leverandør.

Det er som regel kommunen som leverer hjelpemidlet hjem til deg.

Faste kjøreruter

Hjelpemiddelsentralen har avtale med kommunene slik at hjelpemidler fraktes mellom kommunalt mottakssted og hjelpemiddelsentralens lager etter en fast plan.

Tilbakelevering

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, tar du kontakt med kommunen for å gjøre avtale om henting. Kommunen sørger for at hjelpemidlet blir levert til hjelpemiddelsentralen.