Utlevering og tilbakelevering

Det er et eget mottakssted for folketrygdfinansierte hjelpemidler i hver kommune. Utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler skjer vanligvis via dette mottaksstedet.

Faste kjøreruter

Hjelpemiddelsentralen har gjort avtale med kommunene slik at hjelpemidler fraktes mellom kommunalt mottakssted og hjelpemiddelsentralens lager etter en fast plan.

Utlevering

Fra en søknad om et hjelpemiddel er innvilget tar det vanligvis ikke mer enn tre uker før hjelpemidlet kommer til mottaksstedet i kommunen. Det er som regel kommunen som leverer hjelpemidlet hjem til deg.

Tilbakelevering

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, tar du kontakt med kommunen for å gjøre avtale om henting. Kommunen sørger for at hjelpemidlet blir levert til hjelpemiddelsentralen.