Midlertidig lønnstilskudd

Midlertidig lønnstilskudd skal øke mulighetene for å få eller beholde ordinært arbeid. Du får ordinær lønn med sikte på fast ansettelse i en hel- eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din i en begrenset periode. NAV kan gi midlertidig lønnstilskudd både til private og offentlige virksomheter.

Varig lønnstilskudd

Varig lønnstilskudd skal øke mulighetene for ordinært arbeid for deg med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, og bidra til å forebygge uførepensjonering. Du får ordinær lønn og ansettelse i en hel- eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din.

Kronisk syk eller gravid arbeidstaker

Du eller arbeidsgiveren din kan søke om at NAV dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden, hvis du har langvarig eller kronisk sykdom som kan føre til lengre sykefravær. Ordningen gjelder også for kvinner som er sykmeldt på grunn av graviditet.