2.1. Formål

Statistikken benyttes til å overvåke utviklingen i bruk av ordningen og benyttes bl.a. som grunnlag i St.prp.nr. 1.

2.2. Om stønadsområdet

Statistikken omfatter personer som mottar grunnstønad. Stønaden skal dekke nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Grunnstønad ytes etter 6 satser, og reguleres vanligvis 1.1. hvert år. Det gjelder ingen generell aldersgrense for grunnstønad, unntatt for grunnstønad til transport, som ikke gis om ekstrabehovet oppstår etter fylte 70 år.

Les mer om grunnstønad