Fra utgangen av juni 2005 til utgangen av juni 2006 har antall mottakere av kontantstøtte blitt redusert fra 77 278 til 68 465. Dette er en nedgang på 11,4 prosent.

Det har også vært nedgang i antall barn det utbetales kontantstøtte for. Fra 2005 til 2006 ble antall barn med kontantstøtte redusert fra 80 736 til 71 210, som er en nedgang på 11,8 prosent.

Mottakere av kontantstøtte

Antall barn med kontantstøtte