Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom

Oversikt over tilskudd til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som arbeider mot fattigdom. Søknadsskjema for 2020 finner du under den enkelte tilskuddsordning.

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for 2020

Fristen for å søke om tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for 2020 var 16. desember 2019. Tilskuddsordningen for 2021 vil bli utlyst i månedsskiftet oktober/november 2020.