Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom

Oversikt over tilskudd til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som arbeider mot fattigdom.

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for 2021

Fristen for å søke midler for 2021 var 8. januar 2021.

Publisert: 13.08.2013 | Sist endret: 22.01.2021

Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap for 2021

Fristen for å søke midler for 2021 var 19. november 2020.

Publisert: 13.08.2013 | Sist endret: 22.01.2021

Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom 2021

Tilskuddsordningen er ny og erstatter tidligere Tilskudd til drift av sosialt og økonomisk vanskeligstilte og Tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering. 

Publisert: 13.08.2013 | Sist endret: 15.01.2021

Tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering for 2021

Tilskuddsordningen har fra 2021 bli erstattet av Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom. Den nye tilskuddsordningen ble utlyst i begynnelsen av desember, med søknadsfrist 29.januar 2021. Organisasjoner som har ubrukte prosjektmidler fra 2020 og ønsker å overføre disse til 2021 må søke om dette ved å sende henvendelse til tilskudd.frivillige.organisasjoner@nav.no.

Publisert: 13.08.2013 | Sist endret: 22.01.2021