Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom

Oversikt over tilskudd til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som arbeider mot fattigdom. Søknadsskjema for 2020 finner du under den enkelte tilskuddsordning.