Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap for 2021

  1. Virksomheten må selv definere seg som en sosial entreprenør.
  2. Målet med virksomheten er å løse sosiale problemer på en ny måte.
  3. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.
  4. Virksomheten drives av de sosiale resultatene, og også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig etter noe tid. 
  5. Virksomheten er registrert i Frivillighetsregisteret (organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon).